Planview följer strikta standarder

 • SOC 2 är en intygsrapport som tillhandahålls av en tjänstegranskare som gör en kontroll av en organisations operativa delar, inklusive säkerhet, tillgänglighet och sekretess.
 • Planview använder ett ISO/IEC 27001:2013-certifierat hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) för att hantera känslig kundinformation och säkerställa att den förblir säker. ISO/IEC 27001:2013 är ett internationellt erkänt ramverk som omfattar människor, processer och system för att utveckla en stadig, riskbaserad strategi för företagssäkerhet.
 • Planview har ett program för sekretesshantering certifierat enligt ISO/IEC 27701:2019, som fokuserar på hantering av personligt identifierbar information i hela företagsmiljön och behandlar olika ansvarsområden både i rollen som personuppgiftsansvarig och databehandlare. ISO/IEC 27701:2019 är en internationell standard som hjälper företag att förena flera lagstadgade krav för sekretess och dataskydd över hela världen genom att skapa och implementera ett flertal operativa kontroller
Mer om Planviews regelefterlevnad
 • Säkerhet

  Förtroende är inte möjligt utan säkerhet. Läs mer om hur Planview upprätthåller bästa praxis för säkerhet och skyddar sina kunddata.
  Planviews säkerhet
 • Compliance

  Efterlevnad av branschledande standarder (ISO 27001, SOCII) och bästa praxis (NIST CSF). Läs mer om Planviews åtgärder för efterlevnad, inklusive oberoende tredjepartsutvärdering.
  Planviews regelefterlevnad
 • Integritetsskydd

  Ansvarig för hantering av kunddata. Läs mer om Planviews metod för att säkerställa ansvarsfull hantering av kunddata.
  Planviews sekretess
 • Uthållighet

  Ser till att Planview levererar på ett konsekvent sätt, vilket leder till tillgänglighet och uthållighet. Läs mer om de principer som Planview använder för att tillhandahålla en mycket tillgänglig lösning för kunder.
  Planviews förtroende
 • Vanliga frågor

  Få svar på vanliga frågor.
  Planviews vanliga frågor